Home » Holistisk Biomedicin » Suzanne Humphries – forelæsninger i Danmark

Suzanne Humphries – forelæsninger i Danmark

Klik her for yderligere information:

1514587_1650857001809774_4384905885249992727_n

Dr. Suzanne Humphries er en af de mest prægnante stemmer indenfor den vaccinekritiske forskning i dag. Hun er læge med speciale i intern medicin og nefrologi og virkede i mange år som sådan i det amerikanske hospitalsvæsen, som hun endte med at forlade på grund af fundamental uenighed i den eskalerende vaccinationspolitik, der førtes og føres. Hun har siden 2011 været fuldtidsbeskæftiget med at afdække forskning i vaccinationer. Hun er den ene af to forfattere til Bogen “Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History”, som er skrevet i samarbejde med Roman Bystrianyk. En dansk oversættelse af bogen har længe været i støbeskeen, men arbejdet er udskudt i samråd med forfatterne, da målgruppen fortsat er lille, tiden knap og kræfterne fortrinsvis må sættes ind på at afholde flere forelæsninger, som gerne skulle nå et bredt publikum. Forelæsning afholdt i november 2015 i København kan ses på Youtube – se første del her https://www.youtube.com/watch?v=IXK-Dr7Kjp4

Den engelske udgave af “Dissolving Illusions” kan købes ved henvendelse til klinikken.