Home » Biomedicin » Hvem kan behandles?

Hvem kan behandles?

Alle typer patienter kan gå i biomedicinsk behandling. Det gælder både børn og voksne.

Man kan sagtens modtage biomedicinsk behandling, selv om man samtidig er i for eksempel kemoterapi.

Selv om to patienter kommer med den samme diagnose, vil de bagvedliggende faktorer, som den biomedicinske test kortlægger, så godt som aldrig være ens – mennesker er forskellige, psykisk, fysisk, genestisk – også på mikroplanet.