Home » Biomedicin » Hvad indebærer en biomedicinsk test?

Hvad indebærer en biomedicinsk test?

 

 

Alting har en frekvenssvingning, som er målbar. Det gælder både biologisk og ikke-biologisk materiale, og forlægget for testudstyret blev udviklet til brug for rumforskning i USA, hvor man detekterede grundstoffer i rummet ved hjælp af identifikation af disses svingninger. Sidenhen har idérige udviklere raffineret udstyret til medicinsk diagnostisk brug.

Man måler energetiske frekvenssvingninger og kan måle et utal af processer i kroppen, f.eks. intracellulære processer, enzymer, aminosyrer, immunforsvarskomponenter, mere overordnede organområders og organers vitalitet og stress, mangeltilstande, malabsorbtion etc.

Testen giver et meget præcist billede af organismens belastninger og de faktorer, der ligger bag et menneskes symptomer og lidelser.

 

Helt konkret foregår det således, at man testes med testudstyr, som er forbundet med en computer. Patienten holder et metalrør i hånden (røret kan også på anden måde være placeret på huden), som er forbundet med terapeutens udstyr.