Home » Holistisk Biomedicin » Hvordan foregår den biomedicinske test?

Hvordan foregår den biomedicinske test?

Det testudstyr, jeg arbejder med, måler elektromagnetiske frekvenser. det foregår helt konkret ved, at patienten sidder på en stol ved et skrivebord (forsynet med en kop te eller noget andet behageligt) og holder i et metalrør, som er forbundet til den computer, hvorpå mit testudstyr er installeret.

På denne måde kan man aflæse patientens frekvenser og sammenholde dem med de værdier, der er konstateret som normalspektrum for det pågældende organ, væv, hormonniveau etc. Det er på denne måde muligt at undersøge et imponerende antal processer i kroppen. Baggrunden herfor blev i sin tid beskrevet af kvantefysikerne, og man har siden kortlagt, at (raske) cellers svingningsniveau som ovenfor omtalt befinder sig indenfor et givet normalspektrum hos alle mennesker (og dyr), hvorfor det er muligt dels at måle ubalancer og også at fremstille terapeutiske midler, som indeholder netop det sunde svingningsniveau hos det organ eller andet væv, man ønsker at behandle.

 

Man skal sætte 2½-3 timer af til en konsultation.