Home » Holistisk Biomedicin » Hvad er Holistisk Biomedicin?

Hvad er Holistisk Biomedicin?

Holistisk biomedicin er en betegnelse for en række forskellige terapiformer, som anvendes i den biomedicinske praksis.

Analysen af den problemstilling, som patienten kommer med, foretages som beskrevet i omtalen af testudstyret ved hjælp af måling af elektromagnetiske frekvenssvingninger.

Målet med behandlingen er altid at benytte kroppens forbløffende evne til at regenerere, og midlet mange forskellige – fra frekvensterapier til nutrientterapier (målrettet støtte med forskellige vitaminer og mineraler), phytoterapi (urtemedicinsk behandling) og udrensning af infektioner med immunterapeutiske præparater.

Helhedsforståelsen af kroppen er hentet hos østens medicinske tradition, og meridiansystemet og reflekszoner er grundelementer analysen af symptomernes sammenhæng. Man kan sige, at holistisk biomedicin i hvert fald i udgangspunktet er østlig medicin implementeret i en vestlig sammenhæng.

Som al anden videnskab udvikles forståelsen af sammenhænge fortløbende. Jeg bruger viden fra mange forskellige sammenhænge, efteruddanner mig hele tiden og udveksler viden med mine kolleger for at være bedst muligt klædt på til arbejdet med det stadigt stigende antal patienter, som søger alternativ medicinsk hjælp.