Home » 2015 » februar » 26

Typiske biomedicinske arbejdsområder

Det symptombillede, som har afstedkommet en given diagnose hos forskellige patienter, har oftest forskellige årsager hos den enkelte patient. Man må derfor teste og udrede en patient biomedicinsk uanset hvilken etiket, vedkommendes sygdom har. Patienter, som har søgt biomedicinsk behandling, har haft diagnoser som: Autoimmune tilstande, herunder Diabetes 1 Sklerose Leddegigt Psoriasis Crohn’s sygdom Ulcerøs Colitis Astma   Eksempler […]

Hvem kan behandles

Alle mennesker, såvel børn som voksne, kan behandles biomedicinsk. Holistisk biomedicinsk behandling kan med fordel supplere anden medicinsk behandling, herunder kemoterapi, stråle-, røntgen- eller anden terapi.

Post Image

Om mig

Jeg er født i 1973. Som ung reagerede jeg i forbindelse med en vanskelig livssituation med et voldsomt udbrud af eksem, som dækkede det meste af hovedbund, ansigt og store dele af kroppen. Det bragte mig ved nogle bekendtes mellemkomst til den nu afdøde Kalle Jaurups konsultation, og kort tid senere var jeg eksemen kvit. […]

Hvor lang tid tager den biomedicinske test?

Man skal afsætte 2½ -3 timer til testforløb og samtale.

Hvad indebærer en biomedicinsk test?

    Alting har en frekvenssvingning, som er målbar. Det gælder både biologisk og ikke-biologisk materiale, og forlægget for testudstyret blev udviklet til brug for rumforskning i USA, hvor man detekterede grundstoffer i rummet ved hjælp af identifikation af disses svingninger. Sidenhen har idérige udviklere raffineret udstyret til medicinsk diagnostisk brug. Man måler energetiske frekvenssvingninger […]

Hvem kan behandles?

Alle typer patienter kan gå i biomedicinsk behandling. Det gælder både børn og voksne. Man kan sagtens modtage biomedicinsk behandling, selv om man samtidig er i for eksempel kemoterapi. Selv om to patienter kommer med den samme diagnose, vil de bagvedliggende faktorer, som den biomedicinske test kortlægger, så godt som aldrig være ens – mennesker […]